Uitzenden

Flexibel door
uitzendbasis

Dankzij uitzendbasis betaalt u alleen de uren die de medewerker daadwerkelijk maakt. Ziekte- of verlofdagen worden niet gefactureerd en u betaald hiervoor dus niets. Flexibiliteit heeft u ook in het aantal contracten (arbeidsovereenkomsten) die uw medewerkers kunnen krijgen in tegenstelling tot wanneer u uw medewerkers zelf in loondienst neemt. In eigen loondienst mag u maximaal 3 jaar, 3 tijdelijke contracten aanbieden, bij ons is de flexibele periode maximaal 4 jaar voordat de medewerker naar een vaste aanstelling over gaat.

Lees alles over deze flexibele contracten in; Werken-bij-Flexsupport-1

 

Geen risico’s
U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s. Niet u, maar Equi-Jobs is de juridische werkgever van uw medewerkers. Dankzij deze werkwijze heeft u geen doorbetalingsplicht bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Minder administratie
Wij nemen uw personeelsadministratie over. Denk aan de verloning, het verstrekken van loonspecificaties, betaling van loonpremies en werkgeverslasten en ziek- en herstelmeldingen. U hoeft hiervoor dus geen accountantskosten te maken.

Verloning ABU cao
Wij hanteren de ABU cao, omdat deze geheel voldoet aan de flexwet. Dit houdt in dat u flexibiliteit heeft en uw medewerkers goede arbeidsvoorwaarden

 

Dankzij Equi-Jobs kan ik mij nu echt focussen op wat ik echt leuk vind

Hippisch Centrum te Enschede

Voordelen voor
uw medewerkers

Uw medewerkers worden binnen zeven dagen uitbetaald, zijn automatisch verzekerd voor WW, ZW en WIA en bouwen na 26 weken pensioen op. Daarnaast bouwen ze een reservering op van 25 vakantiedagen per jaar, reserveren we 8,3% vakantiegeld en kunnen ze aanspraak maken op de transitievergoeding.

Online uren systeem
Gemaakte uren kunt u, of uw medewerkers, zelf invoeren op onze beveiligde online omgeving. Zodra de ingevoerde uren door u zijn geaccordeerd, komen ze binnen in onze backoffice en gaan we ze verlonen en factureren.

Certificering
Onze backoffice Flexsupport is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Voor meer informatie kijkt u op www.normeringarbeid.nl. Besteed ook uw salarisadministratie en verloning van uw personeel uit aan Equi-Jobs. Dit levert u niet alleen gemak en tijdwinst op, maar ook financieel voordeel!

Betaal alleen de gewerkte uren bij Equi-Jobs
Bij ons betaalt u alleen de uren die de medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt. Ziekte, vakantiedagen en vakantiegeld worden niet gefactureerd. In ons tarief/factor zijn alle CAO elementen zoals reservering vakantiegeld, vakantiedagen, feestdagen, bijzondere verlofdagen, werkgeverspremies, ziekteverzuim, rechtsbijstand, pensioenpremie, transitievergoeding, enzovoorts verwerkt.